Yoga


Što je yoga.

Riječ "joga" potječe iz sanskrta i znači povezati, sjediniti. Vježbe joge imaju cjelovit učinak na čovjeka. Na duhovnom putu joga vodi do najvišeg znanja i trajnog blaženstva sjedinjenjem individualnog Jastva s univerzalnim Jastvom. Joga nije religija. Ona je put kojim možemo dosegnti onaj izvor duhovnosti i mudrosti koji je temelj svih religija.


Prije mnogo tisuća godina indijski su rišiji (mudraci i sveci) istraživali prirodu i svemir uronjeni u meditaciju. Tako su otkrili zakone materijalnog i duhovnog svijeta i stekli uvid u uzročnosti koje postoje u svemiru. Proučavali su kozmičke zakone, zakone prirode i elemenata, život na Zemlji te sile i energije koje djeluju u svemiru - kako u vanjskom svijetu, tako i na duhovnim razinama. U drevnim spisima je opisano i objašnjeno jedinstvo tvari i energije, postanak svemira i djelovanje elementarnih sila. Mnoge od tih spoznaja ponovno je otkrila i potvrdila suvremana znanost. One su temelj opsežnog i sveobuhvatnog sustava znanoga kao "joga".

Osnovna svrha yoge je mir, povezivanje sa bogom i harmoniziranje tijela, psihe i duše. Opis yoge nalazi se u Rig Vedi, jednoj od četiri knjige veda koja prema nekim izvorima datira iz čak 4000 godina prije Krista. Prve slike položaja yoge nalaze se na zidovima civilizacije Mohenjo Daro a starost im se procjenjuje na prije 3000 godina BC.

Najpoznatije podjele yoge:

- Hatha-Yoga: omogućuje da tijelo postane pokretljivije, snažnije i zdravije te se postiže psiho-fizička harmonija, zdravlje i dug život.
- Karma-Yoga: rad i ispravno djelovanje
- Bhakti-Yoga: buđenje ljubavi prema bogu
- Raya-Yoga: mentalna disciplina
- Jnâna-Yoga: yoga filozofije, rasuđivanja i racionalnosti

Različite grane yoge koriste različite metode i tehnike za postizanje istoga cilja.

Prema Rig vedama, meditacija na Božansko Svjetlo je sveti čin odanosti. U Atharva vedama se govori o mogućnosti postizanja natprirodnih moči upražnjavanjem odricanja. Upanishade smatraju Tapas i Brahmacharya vrlinama koje proizvode veliku moć. Sveta-Svetro upanishad definitivno smatra Yogu praktičnom stranom razumijevanja. Mahavira i Buda podvrgli su se asketskim vježbama i prakticirali najvišu kontemplaciju. Budističke sutre kao i Jaina Agamas poznaju sve Yoga metode koncentracije. Mahabharata također spominje Yogu. Mnogi asketi iz epoha pribjegavaju Yogi kao sredstvu dobijanja natprirodnih moći. Tako Upanishade, Mahabharata uključujući i Bhagavad Gita, Jainizam i Budizam, svi prihvaćaju Yoga vježbe. Općenito se vjeruje da Yoga nije toliko sistem filozofije nego više škola misticizma. Budući da život čovjeka zavisi o prirodi chitte, uvijek nam je nadohvat ruke da promijenimo našu prirodu kontroliranjem naše chitte vjerom i koncentracijom, možemo se osloboditi čak naših zala.

Disciplina Yoge nije ništa drugo do čišćenja tijela, uma i duše i njihovog pripremanja za Blažensko Viđenje. Disciplina Yoge, Yoga shvaćanje sebe (identiteta) kao transcendentnog subjekta koji je sasvim nešto drugo nego tijelo, um i ego je vrlo daleko od zdravorazumskih i običnih psiholoških pojmova. Uspoređen s ovim, spiritualno shvaćanje jastva u Yogi obično se zaboravlja. Nadnaravne moči koje se obično povezuju s raznim stadijima u prakticiranju Yoge jedva da se mogu dovesti u sklad s poznatim zakonima fizičkih ili psihičkih nauka, ali moramo se sjetiti da Yoga sistem samo-spoznaje ima solidne temelje u metafizici, što dokazuje stvarnost Self kao vječnog principa svijesti.

Ako čovjek vjeruje u transcendentalno ja mora priznati postojanje dubljih slojeva svijesti od empirijskih, širih mogućnosti i viših potencijala nego osjetilni. Društvo za fizička istraživanja i moderna škola psihoanalize pridonijela su našem znanju o tamnim predjelima psihičkog života sakrivenom od običnog pogleda. Yoga ide puno dalje u istom smjeru, jer ona ne samo da istražuje dublje predjele natprirodnog, nego i formulira određene praktične metode čišćenja i samokontrole za ostvarenje.

Radhakrishnan rekao je slijedeće o Yogi:«U Yogi imamo takve rezervoare života iz kojih crpimo ono o čemu niti ne sanjamo. Ona uobličava način za otkrivanje naših dubljih slojeva funkcioniranja. Vac (Nada) ili Riječ je važan i vitalan činilac u indijskoj psihologiji. Porijeklu govora posvećena je tolika pažnja jednostavno zbog toga što se otkrovenje prihvaća kao verbalna inspiracija i prenosi se verbalnom podukom. Vac je stvarno napravljen od mesa u različitim vjerskim razmišljanjima, jer se smatra da je iz njega poteklo stvaranje. Shivagame, Tantre i Vaishnava Samhite svi imaju svoje teorije o Vacu ili Nadu iz kojih se pretpostavlja da je nastao svijet.

Vac je Shabda-Brahma U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga. Riječ ima četiri stadija. Riječ je Shakti. Zatim ima pet stanja - Vaikhari, Madhyama, Pashyanti, Para i Paratpara.

Odgovarajući tim stanjima ima pet tipova Yoga Mantra, Laya, Hatha, Raja i Shiva. Dvije glave su dvije prirode zvuka, vječna i nutarnja. Sedam ruku je sedam padežnih nastavaka i trostruko povezanih, tj. vezanih s tri lokaliteta - grudima, grlom i glavom. Bik je tako nazvan zbog svoje neobuzdane prirode i sklonosti užitcima. On riče i proizvodi zvuk. Taj opis Shabda-Brahme ili Logosa u obliku bika je zaista vrlo značajan. Zvuk na svom putu iz korijen chakre ili Muladhare do kraja nadija je stadij ,,Para"; stadij ,,Pashyanü" je prolaz kroz nadije; od kraja nadija do grla je stadij .Madhyama"; iz grla do usta je njegov stadij ,,Vaikhari", kad zvuk uđe u Sahasrara ili lopoč od tisuću latica, to je poznato kao Paratpara ili Shiva Tattva. Zvukovi u sanskritu poznati pod imenom Bijaksharas i klasificirani su s tri gledišta, Vishnu, Shiva i Shakti. Postoji još jedna mantra koja je još vise unutarnja nego ove tri, a to je Atma Mantra, koja je poznata kao ,,Soham". Onaj koji ponavlja ,,Soham" sa svakim udisajem i izdisajem dobiva kao rezultat svojih napora mirnoću uma i čistoću osjećaja.

Dobro je raditi svaki dan, redovito, tko može, barem desetak minuta svaki dan, vježbe POZDRAV SUNCU, to je praktična vježba koje se svaki dan može raditi i djelotvorna je za čovjeka.

Napomena!

Sve informacije na ovoj web stranici isključivo su informativne prirode i nisu namijenjene u svrhu dijagnosticiranja ili određivanja terapije bez savjetovanja s stručnom osobom ili liječnikom.

NAJČITANIJE