Vasati piramida


Vasati piramida je najučinkovitije korektivno oruđe za poboljšanje prostornih energija vaše kuće i ureda.vastu-set-yantri2
Jedinstven učinak Vasati piramide se objašnjava time, da je ona kombinacija svih korektivnih alata Vastu-a.
Vasati piramida jest trodimenzionalni, reljefni prikaz Vastu yantri za strane svijeta. U središtu se nalazi prozirna piramida, koja se kombinira sa yantrama Vastu Purushe i Maha Vastu Purushe. Oko središnje piramide na osam strana svijeta leži osam malih piramida, ispod kojih se nalaze glavne yantre za osam strana svijeta.

Vasati piramida kao kombinacija korektivnih alata

Vasati piramida je kombinacija svih korektivnih alata Vastu-a.
Vasati piramida se sastoji od yantra, piramida, mantra i Vastu Purusha Mandale.

Yantre

Yantra je grafička geometrijska kombinacija elemenata, boja, mantra, slova i simbola. Yantra se koristi kao energetski alat za pozitivni utjecaj u prostorijama.

Pravilno raspoređene yantre u uredu ili domu neutraliziraju negativne energije i nadoknađuju nedostajuće pozitivne energije. Trodimenzionalna kombinacija najvažnijih 12 yantri daje Vasati piramidi moćan utjecaj.

Piramide

Učinak svake yantre pojačan je i projiciran u prostor uz pomoć devet piramida.

Piramide su koristile mnoge drevne civilizacije, kao što su Egipatska, Vedska, Maya i mnoge druge. Piramidalne strukture imaju povoljan učinak, koji može biti korišten za liječenje, meditaciju, harmonizaciju prostora i za mnoge druge svrhe.

Mantre

Mantre su kombinacije jedinstvenih riječi i zvukova koje imaju duboke materijalne i duhovne učinke. One sadrže ključeve koji otvaraju najsuptilnije mehanizme prirode.

Vasati piramida kombinira povoljne mantre, koje su ugravirane u kamenom reljefu na podlozi i raspoređene po osam strana svijeta. Ove mantre moćno neutraliziraju nepovoljne energije prostora.

Vastu Purusha Mandala

U središtu Vastu piramide nalazi se reljef Vastu Purusha Mandale. Vastu Purusha Mandala je prostor, u kojem se manifestira Vastu Purusha - vladar svih prostorija.

Vastu Purusha Mandala je osnovna forma u Vastu arhitekturi. Svi drugi crteži i računice su povezani sa Vastu Purusha Mandalom.

Njemački stručnjaci reproducirali su drevnu Vasati piramidu

Nakon mnogih godina istraživanja, Vedska Akademija u Njemačkoj je reproducirala drevnu Vasati piramidu.

Vasati piramida izrađena je od povoljnih metala, u skladu s točnim geometrijskim mjerama, po uputama drevnih vedskih spisa.

Znanje o izradi Vastu piramide dobiveno je iz drevnih spisa o Vastu-u, kao što su Vastu Sutra Upanišad, Viswakarma Vastushastram, Matsya Purana i Sthapatya Veda.

Izvorne složene geometrijske mjere precizno su izračunate sa najsuvremenijom računalnom opremom.

Metalni odljevak Vasati piramide od dragocjenih povoljnih metala:
  • srebra
  • antimona
  • bakra
  • cinka
  • kositara
  • i prekriven 24 karatnim zlatom
vastu-set-yantri2

Primjena Vasati Piramide

Ustoličiti Vasati piramidu možete i bez Vastu analize.

Vasati piramida je toliko moćna, da sama po sebi ujednačava do 75% negativnih prostornih energija i nedostataka u Vastu-u u radijusu do 22 metra. U kombinaciji sa yantrama i Meru Chakrom, Vasati piramida može neutralizirati gotovo sve negativne energije zgrade.
Vasati Piramida se koristi u svrhu harmonizacije prostorija i korekcije nedostatka centra i smjerova, kao što su:

Povoljni učinci Vasati piramide:


Jako je povoljno, da Vasati piramidu ustoliči kvalificirani Vastu arhitekt, koji će izračunati točno mjesto i povoljni trenutak za postavljanje piramide.

Više info - Bio-Rama D.o.o.


Napomena!

Sve informacije na ovoj web stranici isključivo su informativne prirode i nisu namijenjene u svrhu dijagnosticiranja ili određivanja terapije bez savjetovanja s stručnom osobom ili liječnikom.

NAJČITANIJE