Istina O!

Istina o fluoru
Što su, doista, fluor i fluoridi, čemu služe, gdje se sve nalaze, zašto ih ljudi ''višom'' voljom svakodnevno unose u organizam u kojem se talože i kakav utjecaj vrše na nas? Fluor je element koji se sastoji od atoma sa 9 pozitivno nabijenih protona koji ne dobivaju dovoljnu zaštitu elektrona. Kao takvi, neuravnoteženi su i opasni ''grabežljivci'' koji uzimaju elektrone drugih elemenata kako bi otpustili napetost vlastite jezgre. Ogromna ''glad'' za elektronima objašnjava zašto fluor reže čelik kao maslac, agresivno reagira s većinom organskih materijala te je reaktivan više od svih drugih elemenata.

Istina o fluoru
Aspartam, umjetni šećer izaziva veoma ozbiljne simptome, od gubitka pamćenja pa do tumora na mozgu. Iako odobren od američkog Zavoda za Zaštitu Zdravlja (US FDA) kao bezbjedan dodatak za hranu, aspartam je jedna od najopasnijih supstanci kojoj su ljudi ikada bili izloženi. Aspartame je tehničko ime za umjetni šećer koji je takođe poznat pod tvorničkim imenima - NutraSweet, Equal, Spoonful, Equal-Measure itd. Aspartam je otkriven slučajno 1965.g. kada je James Schlatter, hemičar G.D. Searle kompanije testirao jedan lijek protiv čira na želucu.

Grožđe, jesenski dar prepun zdravlja
Neki smatraju da aditivi nisu opasni jer su korištene količine jako male. Tvrde da je maksimalna dopuštena količina aditiva sto puta manja od količine kod koje je rizik od štetnog djelovanja na zdravlje čovjeka još jednak nuli. S druge strane, smatraju da “upitne” aditive treba zabraniti. ŠTETNOST ADITIVA E211 ODAVNO JE POZNATA Od prije se zna kako E211 u kombinaciji s vitaminom C stvara benzen, koji je kancerogen. Apsurdno je da se preporučuje da se iz sokova izbaci vitamin C, a ne štetan konzervans E211, detaljnije objašnjeno u knjizi“Što se krije iza E brojeva”, svi aditivi od E 210 do 219 razni spojevi benzojeve kiseline, koji su štetni za zdravlje...