Jyotish - Vedski horoskopJYOTISH I ASTROLOGIJA


"Nema postojanosti u univerzumu. Sve teče i mijenja se. Svaki oblik koji se rađa, pohranjuje u svojoj utrobi sjeme promjene." - "Metamorfoze", Ovdije

Jyotish i promjena

Naš se Ego protivi promjeni, pa pokušajmo ga onda negdje maknuti ili možda promijeniti. Ako se sami nećemo mijenjati, tada će nam u tome pomoći netko drugi, netko kojega ne očekujemo, a ipak je stalno s nama.

"Jedino što je sasvim sigurno je to da će se sve promijeniti," rekao je jednom jedan vedski riši. Promjena je prisutna svugdje u univerzumu te predstavlja jednu od osnovnih prirodnih zakona. Bez promjene ne bi bilo godišnjih doba, dana i noći, novih godina, a mi bi vjerojatno ostali vječito mladi ili bi bili vječito stari. Možda bi ostali u vječitoj tuzi ili vječitoj radosti, možda bi bili vječito bogati ili vječito siromašni ili možda vječito uronjeni u duboku meditaciju. Tko zna? U svakom slučaju, nama je u cijelosti jasno da se sve na ovome svijetu mijenja. Ali, zašto često zaboravljamo da našim životima upravlja promjena?

Mislim da odgovor moramo potražiti u našem Egu (namjerno napisan velikim početnim slovom). On kaže, "Ovo iskustvo mi je ugodno i želim da tako i ostane." No, tada dođe promjena i iskustvo nestane. Kako ćemo se tada osjećati? Vjerojatno ćemo postati tužni. Nakon nekog vremena, slično se iskustvo ponovno pojavi te postajemo sretni, pa zatim opet nesretni, sretni, nesretni... I tako možemo unedogled. Mislim da ovo nije normalno, a i vi ćete se vjerojatno sa mnom složiti u tome. Kako da izađemo iz ovog začaranog kruga? Odgovor možemo protražiti u nama samima, u onome što nam šapuće naša duša u kasnim noćnim satima.

Dakle, naš Ego se protivi promjeni, pa pokušajmo ga onda negdje maknuti ili možda promijeniti. Ako se sami nećemo mijenjati, tada će nam u tome pomoći netko drugi, netko kojega ne očekujemo, a ipak je stalno s nama. Motre nas, šapuću međusobno o nama, kuju planove o nama, usmjeravaju nas, čak i pomažu. Vjerojatno vam sve ovo čudno ili možda ludo izgleda - kako se taj netko upliće u naše živote? Odgovor ćemo potražiti kod planeta, ili kako se to na sanskrtu lijepo kaže, kod graha (ali ne onoga za jesti).

Graha u prijevodu znači planet, a u daljnjem prijevodu hvatač, demon ili onaj koji posjeduje osobu. No lijepo, reći ćete, sada nas netko i posjeduje! Vjerojatno je gospodin koji piše ovaj članak sasvim skrenuo s uma! Ipak, vrlo brzo uvjerit ću vas u suprotno, iako mi nije namjera da nekoga u nešto uvjeravam. Dakle, na početku smo rekli da se sve mijenja i da se zbog toga i mi moramo mijenjati, ali vrlo često to ne želimo. Grahe, tj. planeti, zaduženi su da nas u određenom vremenoskom razdoblju potaknu na promjenu.

Poticaj na promjenu

Ovisno o nama i o našemu Egu, poticaj na promjenu može biti ugodan ili neugodan. Uzmimo za primjer neki ugodan poticaj. Naš dobar prijatelj je počeo meditirati i mi smo kroz neko vrijeme na njemu uočili pozitivnu promjenu. Tada smo shvatili da će vjerojatno i nama meditacija koristiti, pa smo i mi započeli s meditacijom, tj. započeli smo sa svojom unutarnjom promjenom. Sada ćemo razmotriti neugodan poticaj na promjenu. Danas sam na TV-u čuo objašnjenje jednoga liječnika na koji način nastaje rak. On kaže: "Rak nastaje kada se jedna stanica u ljudskom organizmu započinje umnožavati s time da nikada neće odumrijeti, tj. odumrijet će jednoga dana s nama samima ako nešto u međuvremenu ne poduzmemo." Danas je opće poznata stvar da naši emocionalni i mentalni stavovi utječu na naše zdravlje.

To nam dokazuju i radovi dr. Deepaka Chopre i Luise Hay, koja kaže: "Rak nastaje na temelju duboke emocionalne povrede, zatim ogorčenost koju dugo držimo u sebi, duboka tuga koja nas izjeda iznutra, mržnja, misao o tome da ništa nema smisla." Sve same "lijepe" osobine. Za oko mi zapinje riječ dugo. Dugo, znači da nema promjene i eto nam vraga! Ali, naše je tijelo programirano da se mijenja iz dana u dan, iako mi to ne primjećujemo. Tako, primjerice, atomi koji čine stijenku našega želuca zamijene se novima svakih nekoliko dana, a molekule kože mijenjanju se svakih mjesec dana. Ako se u našim životima držimo čvrsto ukorijenjenih stavova i obrazaca ponašanja, tada radimo protiv prirode i protiv našega tijela, što će kroz duže vremensko razdoblje "nemijenjanja" završiti, recimo, s rakom. Zbog toga je ova bolest posebno raširena kod starije populacije ljudi koji se nisu željeli mijenjati.

Šani - planet promjene

No, vratimo se mi našim grahama. Rekli smo da će one potencirati promjenu koja može teći ugodnijim ili neugodnijim putem. Kod težih bolesti, promjena će svakako teći neugodnije za osobu. S astrološke strane gledano, to su osobe kod kojih dominiraju fiksni i zemljani znakovi poput Škorpiona, Bika, Lava, Jarca, koji se po svojoj prirodi teže mijenjaju. No, bez obzira kojem znaku pripadamo, grahe će nas usmjeriti da iz svoje bolesti nešto naučimo i da se počnemo mijenjati.

Znate li koja graha ima najjaču želju da nas promijeni? Ako ne znate, onda vam moram reći da je to cijenjeni gospodin Šani ili ovdje na Zapadu poznat pod imenom Saturn. Njegova je želja izuzetno jaka, pa ako mu se uporno odupiremo, tada će nas on na teži način primorati da započnemo s promjenom. Tok promjene najčešće teče ovako: kada smo bolesni, vjerojatno ćemo manje raditi te ćemo preostalo vrijeme posvetiti sebi i svojim razmišljanjima. Prvo ćemo se zapitati zašto se to baš nama događa, a zatim ćemo vjerojatno započeti s analizom našeg proteklog života.

Ta analiza može obuhvaćati naše životne navike kao što su prehrana, sklonost opojnim sredstvima poput pušenja, alkohola i droga, ili ćemo uočiti da smo se nedovoljno odmarali i bespotrebno živcirali. U određenom trenutku naša će se razmišljanja okrenuti prema naših psihološkim stanjima. Vjerojatno ćemo razmišljati o prošlim emocionalnim povredama, o našim neuspjesima (recimo u karijeri), o našim postupcima prema bližnjima; možda ćemo optuživati sebe ili druge za svoje neuspjehe. No, vjerojatno je da ova razmišljanja neće moći dati prave odgovore na pitanje zašto se to nama događa i zbog toga će se većina ljudi okrenuti duhovnim elementima.

Netko će odgovore na svoja pitanja pronaći u crkvi, a netko u jogi, meditaciji, čitanju duhovne literature ili u nekoj duhovnoj organizaciji. U svakom slučaju, osoba će se započeti mijenjati, tj. započet će mijenjati svoje unutarnje stavove i razmišljanja. U ovom slučaju, kao i u prethodnom u kojem je osoba sama sebe potaknula na promjenu, cilj je ostvaren - osoba se počela mijenjati. Ona će tijekom vremena početi prihvaćati konstruktivne i pozitivne stavove o sebi i o svijetu koji je okružuje. Sebe, kao i druge, neće više doživljavati kao neprijatelje, nego kao prijatelje i pomagače. Znači, planetu, grahe, su učinili svoje.

Ipak, valja odmah naglasiti da promjena ne mora uvijek teći u pozitivnom smjeru, već, dapače, u onom suprotnom. Svjedoci smo da su se pojedini ljudi do posljednjih trenutaka svojega života držali starih stavova i vjerojatno su u takvom stanju i umrli. Njihovo je opiranje promjeni završilo s njihovom smrću. Ali, i smrt je promjena iz jednog stanja egzistencije u drugo. Dakle, niti oni nisu mogli zaustaviti neumoljivi zakon promjene. Osim toga, moramo reći da izbor puta ovisi o nama samima i o našoj razini svijesti, tj. da li ćemo izabrati onaj konstruktivni ili onaj destruktivni put, da li ćemo nešto naučiti ili nećemo. Zbog toga budimo pozitivni i unesimo u naše živote što više pozitivnih promjena. Odagnajmo od sebe svoje strahove koji nas blokiraju da izvršimo promjenu. Shvatimo da su strahovi samo projekcija našega sićušnog Ega.

Purvabhadrapada nakšatra

U ovom se trenutku prisjećam jedne zvijezde ili nakšatre pod imenom Purvabhadrapada, a koja se koristi u vedskoj astrologiji. Njezin simbol je čovjek s dva lica, a božanstvo koje vlada ovom zvijezdom je Aja Ekapada ili Rudra, bog oluja. Simbolizam čovjeka s dva lica ne ukazuje na dvoličnost, već na starog i novog čovjeka tj. čovjeka koji je prošao kroz svoju unutarnju promjenu i sada s jednim sasvim novim licem gleda u svijet. Naravno, potreban je određeni poticaj izvana da bi se promjena dogodila, pa čak i određena doza hrabrosti, jer u ljudskoj je prirodi da se boji svega onoga što je novo i nepoznato.

Što se tiče Rudre, ovo božanstvo simbolizira uništenje starih formi, svega onoga što je nepotrebno, kako u univerzumu, tako i unutar nas samih. No, bez uništenja staroga, novo se nikada neće roditi, što je još jedan poznati prirodni zakon. Ovaj zakon možemo vrlo jasno uočiti u prirodi. Šećući šumom, možemo vidjeti da u okolini porušenog stabla rastu mlada stabla. Naime, staro stablo više ne stvara sjenu mladim stablima i zbog toga ona mogu nesmetano rasti. Na kraju možemo reći da se svaka promjena događa u određenom vremenskom razdoblju koji može biti duži ili kraći. No, pojam vremena i njegovu povezanost s đjotišem ostavit ćemo za sljedeći broj našega časopisa.

Ostaje mi jedino da vam zaželim sve najbolje uz jedan dobar savjet: "Otvorite se prema svemu što je novo i pozitivno, otvorite se prema ljubavi, unesite više svjetla u svoje živote i mijenjajte se."

Autor: Mario Piškur, đjotiši


NAJČITANIJE