TRI GUNE MATERIJE
(Kvalitete/stune/niti)
SATTVA, RAJAS I TAMAS


Kada se svijest (Purusha) dijeli u materiju (Prakriti) dolazi do stvaranja tri univerzalne gune (strune/niti/kvalitete) koje prožimaju cijelu kreaciju: sattva (satva), rajas (rađas) i tamas (tamas). Purusha je pasivni kreator, ultimativna istina, iscjeljenje, pasivna svjesnost. Prakriti je aktivnost, kreativni potencijal, oblik, boja, akcija, stvara sve oblike u kreaciji.

Gune su uzročna forma kreacije. Tri gune su uvijek prisute u svemu i međusobno su isprepliću u raznom omjeru, ovisno o materiji u kojoj se nalaze. U svemiru se sva materija sastoji od određenih kvaliteta koje su dominantne (sattva, rajas i tamas) u čovjeku, životinjama, biljkama, bolestima, hrani, glazbi, mislima, emocijam itd.

U prirodi je rajas sila koja je aktivna, stimulira. Pozitivna sila koja inicira na promijenu remeteći staru ravnotežu. Tamas ometa, sabotira, negativna sila koja sadrži prijašnju aktivnost. Sattva je neutralna ili balansirajuća sila, harmonizira pozitivno i negativno, koja nevezano promatra. Sve tri sile su neophodne za uobičajene aktivnosti.

One isto tako imaju i duhovne karakteristike koje nas mogu povezati sa znanjem/mudrošću ili nas zavesti u neznanje. Gune koje u današnjem svijet prevladavaju (rajas i tamas) vežu čovjekovu svijest za pojavni svijet (razne odnose, situacije, oblike, materijalne stvari) koji nije stalan/uravnotežen i na taj način ga udaljavaju od vlastite prirode čiste svijesti jer tu duša nema trajnu stabilnost i slobodu.

Kvalitete guna ne mogu biti gledane kao odvojene jedne od drugih. Gune su stalno u stanju jedinstva s time da je uvijek jedna dominantnija od drugih. One ovise jedna o drugoj, slijede jedna drugu, utočište su jedna drugoj. Dokle god postoji dobrota (sattva) postojati će i strast (rajas), dokle god postoji strast i dobrota postojati će i inercija (tamas).

Sattva osvjetljuje svijest, to je potencijalna energija. Rajas je kinetička energija. Tamas je inercija. Sattva je promatrač - svjesnost, rajas je promatranje - subjekt, a tamas je objekt promatranja. Sattva je kreativna energija, rajas održava, a tamas je destruktivna energija.

Sattva – esencija - Pitta
Rajas – akcija - Vata
Tamas – tromost - Kapha

Gune su simbolično prikazane kroz formu uljne lampe: tamas je gorivo/ulje, rajas je vatra/plamen, a sattva je svijetlo.

Tri gune materijalne prirode

Sattva guna (dobrota/čistoća)
Sjaj, lakoća i vjera – to je oblik i svijetlo Dobrote među svim bićima.
Sattva ima balansirajuće kvalitete, stabilnost i jednakost. Lagana je, sjajna/blistava i zadužena je za sreću, svijest, inteligenciju. Kreće se unutra i gore u tijelu.

Sattva djeluje blagotvorno na sva bića, sve što je nevino, temelj je svega što je dobro. Radost, zadovoljstvo, prosvjetljenje, sreća, darežljivost, odsustvo straha, zadovoljstvo, čvrsta vjera, oprost, hrabrost, uzdržavanje od ranjavanja (fizičkog ili emotivno/mentalnog) drugih bića, istina, iskrenost, odsustvo gnjeva i zlobe, čistoća, čistoća uma i misli, kvalitete Božanskog.

Sloboda od ideje ja i moje, sloboda od egoizma, sloboda od očekivanja, gledanje na sva bića jednako, sloboda od želje. Sve nabrojano predstavlja vječno dobro što nas uče sve religije svijeta. Onaj koji je posvećen proučavanju duhovnih spisa. Povjerenje, skromnost, opraštanje, odricanje, čistoća, nedostatak lijenost, nedostatak okrutnosti, dobro ponašanje, suosjećanje sa svim bićima, odsutnost klevetanja i pričanja iza leđa, čistoća u svim djelima koji imaju cilj postizanje mira i sreće među bićima, razumijevanje, sloboda od očekivanja, štovanje pravednosti, komunikacija, ljubav, sloboda.

Dani završavaju sa zalaskom sunca, a noći sa izlaskom sunca. Završetkom uživanja uvijek dolazi tuga, a završetkom tuge uvijek dolazi užitak. Svo gomilanje (materijalno) na kraju se mora iscrpiti, sve što se diže mora i pasti. Život ima smrt za kraj. Sve akcije završavaju u destrukciji i sve što je rođeno će sigurno umrijeti.

Svaka pokretna i nepokretna stvar u svemiru je prolazna. Žrtva, dar, pokore, istraživanja, zavjeti, obredi, - sve to ima uništenje za kraj. Znanje nema kraja. Zato onaj koji posjeduje „mirnu dušu“, onaj koji je povukao svoje osjete unutra, onaj koji je slobodan od „ja i moje“, koji je slobodan od egoizma, taj je slobodan od svih „grijeha“ čistim znanjem o prirodi postojanja.

Sattva je opisana sanskrtnom riječi: JnanaShakti. Jnana je znanje o Božasnkom, percepcija, inteligencija, prepoznavanje. Shakti je energija.
Čovjek kojim dominira sattva kvaliteta je nevezan za svijet, njegov um je miran i djeluje sretno, zadovoljno i ispunjano. Kroz sattvičnu kvalitetu u umu osoba ne vidi razlog za ljutnjom, razlog za tugom ili strahom. Prisutna je samo bezuvijetna ljubav i apsolutna vjera.

To je sila ljubavi koja ujedinjuje sve oko sebe. Sattva je uvid u svrhu aktivnosti, mirovanje i promatranje nakon ostvarenja. Kvaliteta finoće, saznanja i pročišćenosti svog taloga koji zagađuju čovjekovu samosvijest. Osobine sattve su oslobođene neznanja (tamas) i strasti (rajas).

Rajas guna (strast)
Esencija strasti je aktivnost. To je uzrok uzastopnih radnji. Kada vlada među bićima indicira razmnožavanje. Rajas generira aktivnost, promijenu i uznemirenost. Mobilan, zapaljiv / razdražljiv, motivira i izražava. Ima centrifugalnu silu što uzrokuje disperziju i dizintegraciju. Kretanje od centra cirkularno, uzrokuje bol.

Ozljeđivanje/povrjeđivanje drugih, ljepota, trud, ugoda i bol, hladno i toplo, rat i mir, moć, svađe, nezadovoljstvo, izdržljivost, ponos, ljubomora, želja, borba, osjećaj ja i moje, zaštita drugih, okrutnost, vezivanje, kupnja i prodaja, ističe tuđe mane, poslovi posvećeni isključivo svjetovnom (zarada, korist..), anksioznost, laganje, lažno darovanje i velikodušnost, hvala i kritika, sumnja, kritičnost, junaštvo, prkos, poslušnost (roditelja ili nadređenih), lukavost, posesivnost, spretnost, ukrašavanje sebe ili okoline.

Lijepe kuće, auti, žene, nakit, obećanja, propisi, radnje s očekivanjima (dobrog rezultata), razne javne aktivnosti dobrotvornog rada, studiranje, izrada darova, prihvaćanje darova, želja za ovim i onim, predavanja, zaluđivanje sebe i drugih, nepoštovanje i poštovanje, lopovluk, ubojstva, željaza skrivanjem sebe ili nečeg, slabost, devocija, zadovoljstvo, kockanje, učestvovanje u skandalima, vezanost za plesanje i muziku, umjetnost.

Sve ove kvalitete pripadaju strasi ili rajas guni.
Ljudi koji razmišljaju (meditiraju, kontempliraju) o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, koji su posvećeni religiji, bogatstvu i užitku, koji djeluju iz impulsa želje, koji teže ostvariti „bogatstvo“ u odnosu na svaku želju, za njih se kaže da pod utjecajem strasti – rajasa. Ti ljudi imaju smjer prema dolje i teže uživati u užitcima. Psihološki Rajas dominira u aktivnostima bilo koje vrste koje vode od uspjeha pa do pada pa do ponovnog uzdizanja.

Težnja za zadovoljstvom (strastima) i ispunjenjem primarno fizičkih potreba. Rajas uzrokuje nemirno naprezanje i trošenje energije, stalno traženja i stalnog nenalaženja u svijetu koji se vječno izmijenjuje. Ljudi koji razumiju ove kvalitete, teže oslobođenju od istih jer znaju da ih to veže za uvijek opozitne kvalitete dobro i zlo, bol i užitak itd.

Tamas guna (tama, obmana)
Tama ili obmana je esencija tamas gune. Drugim rječima nepravda ili grijeh i tamas guna je uvijek prisutna u lošim djelima (laži, ubojstva itd.). Iz tame dolazi neznanje koje prekriva našu pravu prirodu i moć percepcije. Kroz tamas se rađa ideja o egu i o odvojenom sebstvu zbog čega osjećamo usamljenost i izolaciju. Tamas je nepokretan, statičan, težak i uzokuje opstrukciju percepcije.

Kreće se prema dolje i odgovoran je za degeneraciju. Kroz silu tamasa dolazi do zbunjenosti i obmanjivanja. Oni s tamastičnim stanjem uma imaju loše higijenske navike i brigu o sebi. Često emotivno stagniraju. Žive depresivne i tupe živote bez smisla i pokušaja za promijenom i razumijevanjem problema. Ne traže pomoć od drugih i nemaju tendenciju da si sami pomognu. Psihološki imaju duboke blokade.

Kompletna zabluda, neznanje, neotesanost, neodlučnost glede djelovnja, inercija, pretjerano spavanje, oholost, strh, gramzljivost, tuga, nepriznavanje dobrih djela, gubitak pamćenja, odsutnost vjere u ljude i Boga, kršenje svih pravila ponašanja, želja za diskriminacijom, podlo ponašanje, sljepost, umor, težina, neljubaznost ili neprijateljstva, glupo zaključivanje, tupost, nepoštenje, grešno djelovanje, nedostatak samokontrole, propadanje, uzimanje tuđe slave.

Sve zablude spadaju pod tamu. Često loše govore o drugima, odbacuju svete spise i religije, ispraznost, neopraštanje, gnjem, kritika, neprijateljstvo prema svim bićima. Loša prehrana, zagađivanje okoliša, konzumiranje opijata. Tamas je osobina koja prevladava u svemu što je nesvjesno, inertno, potčinjeno nagonima i navikama, bezvoljnost za promijenom. Nesposobnos razlikovanja i preobražavanja, neaktivnost i inertnost u svakom polju čovjekovog života koja ga dovodi do stanja ljenosti, tuposti i depresije. Besćutnost prema drugim živim bićima i prirodi, neobjektivnost.

Promatrajte kakva je vaša okolina i sa kakvim ljudima se družite jer sve ima kvalitete tri gune. Tako ćete uz ljude koji su sattvični (duhovni) osjećati ugodno, opušteno, podržano, inspirativno, buditi će u vama više vrijednosti itd. Uz ljude kojima dominira rajas guna (neuravnoteženi) osjećati ćete se uznemireno. Uz ljude kojima dominira tamas guna (tupost/dosadno) osjećati ćete se dosadno, depresivno itd.

Kako bi došle u stanje ravnoteže, sattvu, rajas i tamas trebamo balansirati kroz ispravnu prehranu, dovoljnu količinu sna (tamas), umjerenu aktivnost (rajas) i umjerenu duhovnu praksu – meditaciju, molitvu (sattva).

Gune i prehrana
Hrana ima vrlo jak utjecaj ne samo na fizičko tijelo, nego na mentalno i emotivno stanje čovjeka. Prehrana ne djeluje trenutno na čovjeka kao lijek, ali konzumiranjem hrane kroz duži period (brza hrana, stara hrana, alkohol itd.) može djelovati kao „otrov“ ili balansiranom prehranom možemo postići efekt lijeka. Kako djeluje na tijelo, tako djeluje na određena stanja i tendencije koje su opisane u gornjem dijelu teksta. Možemo primijetiti da poslije neke hrane jedino možemo otići u krevet s težinom i „zamućenim“ umom, a poslije neke hrane osjećamo zadovoljstvo i radost bez osjećaja težine.

Treba napomenuti da ako smo primjerice vata tip i imamo poremećaj vata doshe (rastrešenost, nervozu, suhoću tijela, kostobolju, problemi sa probavom itd.) tada nam neće pomoći samo sattva dijeta jer ima neke kvalitete tipa etera koji hladi što pak remeti vata doshu koja je hladna. Zato je potrebno unijeti tamas (prizemljiti će živčani sustav itd.) i rajas (ugrijati će vatu) kvalitete dok se vata ne dovede u normalnu razinu, a zatim prelazimo na više sattvičnu prehranu. Tako je i sa ostalim doshama. Sattvična hrana potiče duhovni razvoj. Ona hrani tijelo bez da opterečuje probavni trakt.

Ona ne stimulira želju ili nadražuje živčani sustav. Stvara osjećaj jasnoće umjesto tjelesno/mentalne težine. Posjeduje kvalitetu etera. Većinom je to sirova i svježa, organska, lako probavljiva hrana. Svježi voćni sokovi su jako sattvični. Ljudi koji teže miru i duhovnom načinu života bi trebali poput mnogih svetaca (koji su kroz povijest težili sattvičnoj hrani) konzumirati sattvičnu hranu jer ona balansira tijelo i um.

Rajastična hrana stimulira želju/strast i nervozu. Kafein i tein, droga, stimuliraju pokret. a hrane koja je visoko proteinska, luk i češnjak stimuliraju strast i želje. Hrana koja je gorka, kisela, slana, ljuta, suha. Rajastična hrana podiže energiju, zagrijava, afrodizijak je i omugućuje nam funkcioniranje u materijalnom svijetu koje je svima potrebno. Tako da je najbolje kombinirati sattvični u rajastičnu hranu, a tamastičnu izbjegavati što je više moguće.

Tamastična hrana stvara težinu, umor, nejasnoću. Kvalitete su suho, teško, staro, loš miris, pokvareno, bezokusno. Primjer su fermentirana ili stara, pokvarena hrana, brza hrana, smrznuta hrana, ostaci, konzervirana hrana, prženo, pohano, itd.. Potrebna je velika količina energije kako bi se ta hrana preradila u organizmu.

Tablica prehrane
HranaSatvičnaRađastičnaTamastična
Voće Slatko voće: nar, kokos, smokve, datulje, kruške, mango, breskva, grožđe. Kiselo voće: naranče, mandarine, limun, banana, jabuka Avokado, lubenica, šljive, marelice. Generalno je svo voće sattvično.
Povrće Batat, klice, zeleno lisnato povrće, tikvice, žuta bundeva, šparoge, cikla, daikon Krumpir, brokula, špinat, karfiol, patliđan, paprika, luk, češnjakGljive, luk, češnjak, bundeva, većinom korijenasto povrće
Žitarice Basmati riža, ječam, pšenica (cjelovita) quinoa, tapioka, zobRaž, kukuruz, heljdaPšenica (industrijska - bijelo brašno), smeđa riža
Grahorice Mungo grah i dhal, crvena i žuta lećaSmeđa leća, crveni grah, adzuki grah, šareni grah, Grah općenito, crna leća
Mliječni proizvodi Svježe neprocesuirano kravlje mlijeko, ghee, svježi sir, domaći jogurt, kozije mlijekoVrhnje, tvrdi sirevi, sladoled Procesuirano mlijeko (homogenizirano i pasterizirano, trajno), žuti sirevi, pljesnivi
Orašidi i sjemenke Bademi, blijelo sezamovo sjeme, friški indijski oraščićVećina orašida, smeđe sezamovo sjeme Kikiriki (naročito slani prženi), crno sezamovo sjeme
Začini Šafran, kardamom, kurkuma, komorač, kuminCurry, chili, kajenski papar i crni papar Muškatni orah, jako ljute chilli papričice
Zaslađivači Jaggary, sirovi (neprocesuirani) šećer, med Bijeli šećer, umjetni zaslađivaći, kuhani med Melasa, gazirana pića, jako slatka hrana, čokolade, kolači
Pića Biljni čajevi npr. Od sladića, ashwagandhe Kava, crni i zeleni čaj Alkohol, marihuana, droga
Meso Nijedna vrsta Piletina, riba, kozice Teletina, svinjetina, janjetina, jaja
Hrana i emocijeLjubav, suosjećanje, oprost Strah, anksioznost, ljubomora, zavist, ljutnja Usamljenost, mamurnost, depresija, destruktivna ljutnja, vezanost


Dušu strune/niti na suptilan način vezuju za rane subjekte i objekte pojavnog svijeta i na taj način ju odvlače od njene prave prirode koja je iznad guna i pojavnog svijeta. Oslobađanjem guna (struna/niti) duša ponovo stiče neovisnost i uživa u svojoj pravoj prirodi koja je čista svijest.Napomena!

Sve informacije na ovoj web stranici isključivo su informativne prirode i nisu namijenjene u svrhu dijagnosticiranja ili određivanja terapije bez savjetovanja s stručnom osobom ili liječnikom.

NAJČITANIJE