Ayurveda


Ayurveda (Ayu znači "život", a veda "znanje") bi u prijevodu sa sanskrta značila: znanost o životu - znanost o življenju, ayurvedska znanost je stara više od 5000 godina (i kao takva je ostala do danas nepromijenjena), ovaj podatak je zabilježen sanskrtom u Vedama.

Vjeruje se da je to najstarija znanost o liječenju, koja je formirala osnove za sve druge medicine, kao na primjer Budizam, Taoizam, Tibetansku medicinu, a i ostale kulture imaju puno sličnosti s njom.

Prva svjetska medicina
Ayurveda je sveobuhvatni i najiscrpniji medicinski sistem koji trenutno postoji. Prije dolaska pisanja, drevna mudrost liječenja, prevencije i dugovječnosti bili su sastavni dio duhovne tradicije univerzalne religije. Liječnici su sa svih strana svijeta donijeli svoje znanje u Indiju. Veda Vyasa ( drevni mudraci koji su prepisali Vede), slavni su mudraci očuvali kompletno znanje o Ayurvedi u pisanom obliku, zajedno sa uvidom u spiritualnu etiku, vrijednostima i sa samo ostvarenjem.

Drugi govore da je Ayurveda prenijeta od Boga njegovim anđelima i konačno ljudima. Metode koje se koriste u pronalasku ovog znanja o bilju, hrani, mirisima, dragom kamenju, bojama, yogi, mantrama, načinu življenja i liječenju su fascinantna i opširna. Mudraci, liječnici tog vremena su bili mudraci ili proroci, duboko obožava ni sveti ljudi, koji su vidjeli zdravlje kao integralni dio duhovnog života. Kaže se da su primili svoju izobrazbu o Ayurvedi direktno u meditaciji.

Znanje o Ayurvedi se koristi za razne metode liječenja, prevencije, dugovječnosti i kirurgije, ono je došlo od Božanskog otkrića - pogađanje ili testiranje na životinjama je bilo potpuno nepotrebno. Ta otkrića su prepisana iz usmene tradicije u pisani oblik.

Originalno postoje četiri glavne knjige o Vedskoj duhovnosti. Teme knjiga su: zdravlje, astrologija, duhovni poslovi, vlada, vojska, poezija i etika življenja. One su poznate kao Vede: Lik, Sama, Yajur i Atharva. Ayurveda se koristila uz Vedsku astrologiju zvanu Jyotish. Konačno, Ayurveda se organizirala u svoj kompaktni sistem zdravlja, te je smatrana granom Atharva Vede.

Ta grana se nosila sa duhovnim aspektima liječenja, iako nije direktno tretirala duhovni razvoj. Odlomci vezani za Ayurvedu iz različitih Veda su kombinirani u zasebne knjige, koje su se bavile samo Ayurvedom. Među Lik Vedama 10,572 himne/stihovi raspravljaju o tri konstitucije (doshe): zrak (Vata), vatra (Pitta) i voda (Kapha). Odlomci obuhvaćaju transplantaciju organa, umjetne udove, i upotrebu bilja za liječenje bolesti uma i tijela, te za poticanje dugovječnosti.

Napomena!

Sve informacije na ovoj web stranici isključivo su informativne prirode i nisu namijenjene u svrhu dijagnosticiranja ili određivanja terapije bez savjetovanja s stručnom osobom ili liječnikom.

NAJČITANIJE